niedziela, 13 października 2013

Światowy Dzień Osób Jąkających się - DZIECKO JĄKAJĄCE SIĘ W RODZINIE I KLASIE

22 października 2013 r. już po raz szesnasty będziemy obchodzić
ŚWIATOWY DZIEŃ OSÓB JĄKAJĄCYCH SIĘ

W tym roku akcję szczecińskiego KLUBU J swoim patronatem objął Zachodniopomorski Kurator Oświaty.
22 października został ustanowiony Światowym Dniem Jąkających się (International Stuttering Awareness Day – ISAD) po to, by rozpowszechniać informacje o jąkaniu, złożoności problemu, możliwościach zapobiegania, terapii i poprawy funkcjonowania społecznego osób jąkających się.

W tym samym dniu rok istnienia będzie obchodził również Klub J w Szczecinie, grupa wsparcia dla osób jąkających się.
22 października planujemy obchody, którym patronuje Zachodniopomorski Kurator Oświaty. Wydarzenia i wykłady będą poświęcone dzieciom jąkającym się w rodzinie i szkole.


Jąkanie to olbrzymi problem społeczny. Stereotyp osoby jąkającej (często ułomnej, słabej, nieśmiałej, nie radzącej sobie) istnieje w społeczeństwie oraz w samych osobach jąkających się bardzo silnie. Każde, choćby małe przedsięwzięcie, które ma na celu obalanie tych stereotypów, uświadamianie społeczeństwa o problemie oraz informacyjne wsparcie rodziców dzieci jąkających się oraz osoby z ich najbliższego otoczenia jest niezwykle istotne. Ułatwia bowiem funkcjonowanie osób jąkających się w społeczeństwie i może wspomóc ich całkowite wyleczenie.
Im więcej wiemy o jąkaniu, tym łatwiej nam pomagać. Szkoła, jako instytucja będąca w służbie młodemu człowiekowi, szuka rozwiązań, które dadzą uczniowi szansę spełnienia w dorosłym życiu i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Pomóżmy także dzieciom i młodzieży jąkającej się, dla której niepłynność mowy, może okazać się przeszkodą w osiąganiu założonych celów, budowania poprawnych relacji społecznych, sprawnym codziennym funkcjonowaniu. Nauczyciele i rodzice często nie wiedzą, jak postępować z dzieckiem, którego mowa jest zaburzona. Może to rodzić frustrację obu stron zarówno dorosłych, jak i młodego człowieka. Podczas spotkań ze specjalistami w terapii jąkania, udzielimy niezbędnych wskazówek, jak pomóc osobie dotkniętej problemem jąkania.
Serdecznie zapraszamy nauczycieli, pedagogów, rodziców i uczniów zainteresowanych tematyką jąkania na wykłady i bezpłatne konsultacje pod hasłem: DZIECKO JĄKAJĄCE SIĘ W RODZINIE I KLASIE.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz